Źródła w sieci warte śledzenia

Posted by & filed under online, tech radar.

W celach poszerzania wiedzy z zakresu DevOps jak i distributed functional processing lubię śledzić następujące media: Źródła z których korzystam rzadko to HackerNews i TheRegister – artykuły w tym ostatnim są pisane dosyć trudnym językiem.